اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


 

تعداد: 39  |  صفحات:  1  2  3  4 

همکاری مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه با مرکز تحقیقات سوختگی در رابطه با راه اندازی دیتابیس بین المللی بیماران سوختگی International Data Registry of Burn
   
    1397-10-11
    ادامه ...

راه اندازی ثبت الکترونیک سیر بیماری در بیماران بستری در بخشهای مراقبتهای ویژه در نرم افزار CPOE
   
    1397-10-11
    ادامه ...

دعوت از اساتید، دستیاران و مراجعه کنندگان محترم به مرکز تحقیقات جهت استفاده از راه های ارتباطی مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه در جهت بهبود روند صحیح استفاده از توانمدیهای مرکز
   
    1397-10-11
    ادامه ...

قدردانی از زحمات خانم شیبانی، کارشناس مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه
   
    1397-9-21
    ادامه ...

ثبت جهانی اختراع دکتر افشین امینی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه و مهندس عزیزاله وکیلی در آمریکا
   
    1397-6-20
    ادامه ...

تاریخ های برگزاری دوره های بین المللی BASIC Course در سال 97
   
    1396-12-9
    ادامه ...

مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه منتشر کرد:
   
    1396-5-17
    ادامه ...

ارائه گزارش نهایی تدوین گایدلاین "کنترل درد، بیقراری و دلیریوم در بخش مراقبتهای ویژه" به اداره استانداردسازی و تدوین گایدلاین های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط مرکز تولید دانش بیهوشی و مراقبتهای ویژه شیراز
   
    1396-4-24
    ادامه ...

ارائه سخنرانی توسط دو نفر از اعضاء هیئت علمی مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه در کنگره بین المللی مراقبتهای ویژه امارات
   
    1396-1-30
    ادامه ...

عقد قرارداد بین مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه با معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بودجه ای بالغ بر یک میلیارد و ششصد میلیون ریال به منظور راه اندازی رجیستری مراقبتهای ویژه ایران
   
    1396-1-26
    ادامه ...

 
مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت های ویژه
آدرس: خيابان زند - بیمارستان نمازی - اتاق عمل - مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت های ویژه
تلفن و دورنگار: 36474270-71-0098  36281460-71-0098
پست الکترونیک:
sacrc@sums.ac.ir