رئیس مرکز
 


نام و نام خانوادگی: دكتر فرید زند
مدرك تحصیلی: متخصص بیهوشی و فلوشیپ  ICU
رتبه علمی:  استاد
پست الكترونیک:  zandf@sums.ac.ir

CV
 
 
مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت های ویژه
آدرس: خيابان زند - بیمارستان نمازی - اتاق عمل - مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت های ویژه
تلفن و دورنگار: 36474270-71-0098  36281460-71-0098
پست الکترونیک:
sacrc@sums.ac.ir