مركز تحقيقات بيهوشی و مراقبتهای ویژه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در  سال 1388 فعاليت خود را آغاز نمود. اين مركز با بهره گيری از حضور استادان مجرب، در زمينه های تحقيقاتی متنوع و مختلفی كه مرتبط با رشته بیهوشی است، فعاليت پژوهشی دارد.

Feature Slides

تاریخ های برگزاری دوره های بین المللی BASIC Course در سال 97

malek

1396-12-9
بدینوسیله تاریخ های برگزاری دوره های بین المللی BASIC Course ویژه پزشکان و پرستاران در سال 97 اعلام میگردد. در صورت تمایل نسب به پر کردن فرم مشخصات اقدام فرمائید. لازم به ذکر است پر کردن فرم هیچگونه اولویتی را برای شرکت کنندگان ایجاد نمی کند و مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه در گزینش افراد آزاد است.

 

  اخبار و اطلاعیه ها

ثبت جهانی اختراع دکتر افشین امینی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه و مهندس عزیزاله وکیلی در آمریکا
1397-6-20
تاریخ های برگزاری دوره های بین المللی BASIC Course در سال 97
1396-12-9
مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه منتشر کرد:
1396-5-17
ارائه گزارش نهایی تدوین گایدلاین "کنترل درد، بیقراری و دلیریوم در بخش مراقبتهای ویژه" به اداره استانداردسازی و تدوین گایدلاین های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط مرکز تولید دانش بیهوشی و مراقبتهای ویژه شیراز
1396-4-24
ارائه سخنرانی توسط دو نفر از اعضاء هیئت علمی مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه در کنگره بین المللی مراقبتهای ویژه امارات
1396-1-30
عقد قرارداد بین مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه با معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بودجه ای بالغ بر یک میلیارد و ششصد میلیون ریال به منظور راه اندازی رجیستری مراقبتهای ویژه ایران
1396-1-26
تاریخ های برگزاری دوره های بین المللی BASIC Course در سال 96
1395-12-17