مركز تحقيقات بيهوشی و مراقبتهای ویژه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در  سال 1388 فعاليت خود را آغاز نمود. اين مركز با بهره گيری از حضور استادان مجرب، در زمينه های تحقيقاتی متنوع و مختلفی كه مرتبط با رشته بیهوشی است، فعاليت پژوهشی دارد.

Feature Slides

مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه منتشر کرد:

malek

1396-5-17


کتاب " آشنایی با سامانه الکترونیکی ورود دستورات پزشک "

نویسندگان: دکتر محمد خمرنیا- دکتر رکسانا شریفیان- دکتر فرید زند- فاطمه ستوده زاده- سعید ابراهیمی  

 

  اخبار و اطلاعیه ها

ثبت جهانی اختراع دکتر افشین امینی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه و مهندس عزیزاله وکیلی در آمریکا
1397-6-20
تاریخ های برگزاری دوره های بین المللی BASIC Course در سال 97
1396-12-9
مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه منتشر کرد:
1396-5-17
ارائه گزارش نهایی تدوین گایدلاین "کنترل درد، بیقراری و دلیریوم در بخش مراقبتهای ویژه" به اداره استانداردسازی و تدوین گایدلاین های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط مرکز تولید دانش بیهوشی و مراقبتهای ویژه شیراز
1396-4-24
ارائه سخنرانی توسط دو نفر از اعضاء هیئت علمی مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه در کنگره بین المللی مراقبتهای ویژه امارات
1396-1-30
عقد قرارداد بین مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه با معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بودجه ای بالغ بر یک میلیارد و ششصد میلیون ریال به منظور راه اندازی رجیستری مراقبتهای ویژه ایران
1396-1-26
تاریخ های برگزاری دوره های بین المللی BASIC Course در سال 96
1395-12-17