مركز تحقيقات بيهوشی و مراقبتهای ویژه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در  سال 1388 فعاليت خود را آغاز نمود. اين مركز با بهره گيری از حضور استادان مجرب، در زمينه های تحقيقاتی متنوع و مختلفی كه مرتبط با رشته بیهوشی است، فعاليت پژوهشی دارد.

Feature Slides

تاریخ های برگزاری دوره های بین المللی BASIC Course در سال 96

malek

1395-12-17
بدینوسیله تاریخ های برگزاری دوره های بین المللی BASIC Course ویژه پزشکان و پرستاران در سال 96 در شیراز اعلام میگردد. در صورت تمایل نسب به پر کردن فرم مشخصات اقدام فرمائید. لازم به ذکر است پر کردن فرم هیچگونه اولویتی را برای شرکت کنندگان ایجاد نمی کند و مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه در گزینش افراد آزاد است

در صورت لزوم جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه (36474270) تماس بگیرید.