کتابخانه

لیست کتاب های موجود در کتابخانه مرکز از قرار زیر است:برای دانلود لیست کامل کتابهای موجود در کتابخانه روی عکس بالا کلیک کنید.

 
 
مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت های ویژه
آدرس: خيابان زند - بیمارستان نمازی - اتاق عمل - مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت های ویژه
تلفن و دورنگار: 36474270-71-0098  36281460-71-0098
پست الکترونیک:
sacrc@sums.ac.ir