تجهیزات

وسایل مورد استفاده و موجود در اختیار مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت های ویژه:

·         مانیتورینگ عمق بیهوشی (Bispectral Index)

·         اکوکاردیوگرافی مری (Transesophageal Echocardiography)

·         اولتراسونوگرافی پرتابل - دو دستگاه

·         اکوکاردیوگرافی

·         Activated Clotting Time

·         مانیتور برون ده قلبی غیر تهاجمی (NICO)

·         مانیتور برون ده قلبی تهاجمی مداوم ( با کاتتر Swan-Ganz)

·         ویدئو برونکوسکوپ فیبر نوری

·         Patient Controlled Analgesia

·         Rapid Infusion System

·         Radio Frequency Ablation

·         آنالیزور گازهای بیهوشی و کاپنوگرافی

·         مانیتور شلی عضلانی (Relaxography)

·         فلوروسکوپی (C-Arm)

·         ترومبوالاستوگرافی (TEG)

·         هیپوترمی کنترله

·         ونتیلاتور پیشرفته مجهز به مد تنفسی NAVA

·         ونتیلاتور پیشرفته مجهز به مد تنفسی Smart- Care

·         Continuous Renal Replacement therapy

·         Extra Corporeal Membrane Oxygenator (ECMO)

·         Hemodialysis

·         Pulse index Continuous Cardiac Output (PICCO) monitoring

·         Target Controlled Infusion (TCI) pump

·         دستگاه BIS

 
 
مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت های ویژه
آدرس: خيابان زند - بیمارستان نمازی - اتاق عمل - مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت های ویژه
تلفن و دورنگار: 36474270-71-0098  36281460-71-0098
پست الکترونیک:
sacrc@sums.ac.ir