اولویت‌های پژوهشی

 •    درد حاد (تشخیص، درمان)
 •   مشکلات راههای هوائی و لوله گذاری
 •   بلوک‌های رژیونال
 •   بیهوشی کوتاه مدت
 •   دردهای مزمن (علل، عوامل خطر، درمان)
 •   مراقبت‌های تنفسی در بیماران بحرانی در ICU
 •   اکوکاردیوگرافی مری حین عمل جراحی
 •   بیهوشی نورآگزیال (روش‌ها، داروها، عوارض)
 •   مانیتورینگ حین بیهوشی
 •   تروما، اورژانس بیهوشی
 •   ایمنی بیمار در فیلدبیهوشی
 •   بیهوشی در پیوند اعضاء

 

 
 
مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت های ویژه
آدرس: خيابان زند - بیمارستان نمازی - اتاق عمل - مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت های ویژه
تلفن و دورنگار: 36474270-71-0098  36281460-71-0098
پست الکترونیک:
sacrc@sums.ac.ir